Špitál s kostelíkem

Špitál s kostelíkem byl součástí každého středověkého města. Většinou nuzná budova stávala před městskými hradbami. Tachovský špitál a jeho kostel vznikly krátce po roce 1329, kdy tachovskou faru získali křížovníci s červenou hvězdou z pražského špitálu u Karlova mostu. První historická zmínka o tachovském špitálu pod kostelem sv. Máří Magdalény a sv. Alžběty pochází z roku 1358. Roku 1412 byl knězem špitálního kostela jmenován František z Tachova. V roce 1421 byl špitální kostel vypleněn husity. Jeho zpustlou stavbu získali františkáni a přebudovali ji na klášter s kostelem.

 

Nový špitál skostelem sv. Anny byl potomzaložen na velkém předměstí.

z archivu, autor: Pavel Nový