Kostelík sv. Wolfganga

Kostelík sv. Wolfganga byl vystavěn na okraji špitálního předměstí. Dnes zbytky této svatyně obsahuje bývalá sýpka v blízkosti židovského hřbitova. Kostel vznikl v období sporů mezi katolíky a luterány. Kostelík zřejmě sloužil katolíkům.

 

Zpráva z roku 1615 hovoří o části katastru pro nově založený židovský hřbitov, která byla položena nedaleko kostela sv. Wolfganga. V roce 1989 v souvislosti s plánovanou demolicí byl proveden archeologický a stavebně historický průzkum pozůstatků kostelíka. Nejstarší části stavby pocházely zpřelomu 15. a 16. století.

Ve 2. polovině 17. století prošel kostelík rozsáhlou barokní přestavbou v důsledku špatného stavebního stavu. V roce 1786 byl kostelík nařízením císaře Josefa II. zrušen. V roce 1792 byl odkoupen vrchním úřadem v Tachově a v letech 1793 až 1794 byl přebudován na sýpku. Od demolice kostela požadované v souvislosti srozšířením silnice se ustoupilo.

z archivu, autor: Pavel Nový