Radnice

Nejstarší budova radnice stála na místě dnešní budovy okresního soudu. První zmínky pocházejí z roku 1375. Do svého zboření budova obsahovala kamennou desku se znakem města a textem o opravě radnice údajně v roce 1478. S tímto údajem je v rozporu údaj zroku 1530, kdy jeden z měšťanů prodal svůj dům obci na zřízení radnice. V roce 1558 radnice se všemi písemnostmi vyhořela. V 17. a 18. století budova vyhořela ještě několikrát. Goticko-renesanční charakter s barokními štíty si budova podržela až do svého zbourání. Do roku 1848 byla v radnici uložena sbírka starých zbraní. Zmiňována byla také mučírna. V roce 1872 byla stará radnice až na část suterénních prostorů zbourána. Na jejím místě byla postavena budova, která přetrvala dodnes.

 

Od poloviny 80. let 19. století radnice byla ve dvou domech na západní části náměstí. V roce 1885 byla na jejich místě vystavěna budova nové radnice, která byla postupně rozšiřována a zvyšována. V roce 1931 dosáhla výšky dvou podlaží. Od roku 1933 bylo ve druhém podlaží umístěno muzeum. V období socialismu budova sloužila okresnímu výboru Komunistické strany.

z archivu, autor: Pavel Nový