Náměstí a jeho nejbližší okolí

Zřejmě nejstarší část městského domu, jejíž datum výstavby lze přibližně určit, se nachází v rohovém domě č. 70 na náměstí. Střední část domu obsahuje přízemní místnost, která pochází již z poslední čtvrtiny 13. století. V domě č. 59 v prostorné místnosti, kde se dnes nachází restaurace, lze vidět křížové klenby z 1. třetiny 16. století.

Foto: Matouš Horáček
 

V místě dnešního obchodního domu s potravinami v jihozápadní části náměstí stával knížecí pivovar. Tento dvojdům s barokními štíty a gotickým portálem do roku 1959, kdy vyhořel, náležel k významným městským domům.

Za městskými hradbami v blízkosti zámku stojí Husmannův mlýn, který patřil karmelitánskému klášteru. V 1. polovině 17. století si Husmann mlýn přivlastnil a jeho stavbu obnovil. Na tuto přestavbu upomíná deska s Husmannovým znakem a letopočtem 1645.

V místě dnešního tachovského parku a letního kina s nacházela panská zahrada, která sloužila k zábavě panstva a později také měšťanů. V zahradě byly živé ploty a drobné stavby a pavilóny. Za vlády Losyů zahrada údajně dosáhla svého největšího rozkvětu. Windischgrätzové v zahradě nechali vystavět skleník na pěstování ananasů. Před výstavbou nové budovy okresního výboru Komunistické strany a mohutné budovy kulturního domu se v horní části parku rozkládalo zahradnictví.

z archivu, autor: Pavel Nový