Špitál a kostel sv. Anny

Ke zcela zmizelým a zapomenutým stavbám města náleží špitál a kostel sv. Anny, který stával na velkém předměstí v místě pozdějšího měšťanského pivovaru.

 

První ověřené zprávy o špitálu sv. Anny pocházejí až ze 16.století. Špitál vznikl jako náhrada za starší zrušený špitál s kostelem sv.Máří Magdalény. Špitál spravovali dva členové městské rady a špitální farář. V letech 1547 až 1566 kázal ve špitálním kostele luteránský kazatel. Proti jeho přítomnosti se postavil sám král Ferdinand I. a pražský arcibiskup. Peněžní příjmy špitálu pocházely ze stálých platů majitelů luka polí z Tachova a okolních vesnic. V letech 1606 až 1609 městská rada uvedla do kostela luteránského kazatelezcela otevřeně. Měšťané se přestali účastnit různých katolických svátků.

V letech 1647 až 1648 byl Tachov vypleněn švédskými vojsky a utrpěl také špitál s kostelem. V tereziánském katastru z roku 1757 je zmiňován ve městě špitál pro šest chudých a při něm zbořená kaple sv. Anny. V roce 1791 bylo jměnízničeného špitálního kostela převedeno na náboženský fond. Požár velkého předměstí v roce 1877 zničil poslední pozůstatky kostelíka, jímž byl zvonekna hřebenu střechy jedné usedlosti a kostelní oltář pod širým nebem.

Později na místě špitálu vznikl měšťanský pivovar,v roce 1960 sloužily upravené budovy v Americké ulici podniku Rybena, který byl počátkem 90. let 20. století uzavřen. Plánuje se rozsáhlá přestavba této části města.

z archivu, autor: Pavel Nový