Inzerce

Luteránský kostel

Luteránský kostel vznikl z dočasně upraveného domu, který se nacházel na dolním nároží dnešní Husitské ulice.

 

K přestavbě došlo zřejmě po roce 1609. Pastor však nebyl s tímto kostelem spokojen a vyvíjel tlak na městskou radu, aby zakoupila farní chrám. K tomu došlo v roce 1618 a luteránský kostel ztratil význam. V roce 1646 byl kostel, do té doby využívaný karmelitány vypálen Švédy. V roce 1645 chtěl majitel tachovského panství Husmann na místě původního kostela vybudovat nový karmelitánský klášter rozšířením o další pozemek, ale brzy od tohoto úmyslu upustil. Dům byl využíván vrchnostenským úřadem a v jeho dvorní části ve směru ke hradbám byl umístěn zaniklý kostel. V roce 1667 byl kostel přebudován na vrchnostenskou sýpku, která byla později využívána jako c.k. solnice.