Zátiším bílých bříz za Nové Sedliště

Jistě, na jaro a zvláště pak na máj má každý svůj názor, začal s tím jižKarel Hynek Mácha ve své nesmrtelné básni z roku 1836. Ovšem už předním praví česká říkadla, že "měsíce máje, půjdem do háje". Hodně si takéužijeme s pověstnými májovými dešti - májová vlažička, obrostetravička, májový deštíček, napadá chlebíček. A když pršelo, bylo tma, žežulička zmokla, nemohla doletět, milému pod okna. Zato když poprchává, dědek bábu zakopává, stříká, stříká, dědek bábu štípá; kápe, kápe,dědek bábu drápe, prší, prší, dědek bábu suší.

© Pavel Nový
 

Na mokrý květen přichází prý suchý červen, což platí i obráceně. Akdyž se v máji blýská, sedlák si výská. Květen, považovaný zanejkrásnější měsíc roku, má v pranostikách spíše chladnější a deštivějšípodobu. Když je pak 1. května déšť, to je zlá zvěst. O pár dnů pozdějisi ještě může svatý Florián (4. 5.) nasadit sněhový klobouk. Nás všakani náladové počasí nemůže odradit od první májové vycházky,pochopitelně že někam pod břízky. Jedna z takových příjemných akrajinářsky pěkných tras se nabízí za humny Nového Sedliště.

Z historie vsi i kostela

O Novém Sedlišti, obci zhruba v polovině cesty mezi Přimdou aTachovem, jsme se již v našich tipech na výlet zmínili. Proto jen připomínáme, že ves byla prvně jmenována roku 1427 a od svého založení byla sídlem samostatného statku, který vlastnily různé šlechtické rodiny. Staré panské sídlo na ostrůvku v místním rybníce již patříminulosti; stále tu ale stojí zámek, vystavěný za sklářského podnikatele F. Kollera v roce 1792. Ves bývala kdysi sídlem početné židovské komunity, na kterou upomíná svahový hřbitov při okraji obce. My budeme směřovat rozvolněnou návsí západním směrem, na křižovatce se dáme doprava kolem starých dřevěných kolen směrem ke kostelu. Zdejší kostel Nejsvětější Trojice byl vybudován na místě starší svatyně, ovšem za třicetileté války byla ves i s kostelem vypálena. Stávající loď bez věžepochází z konce 18. století, její interiér je poničen. Zachovaly se tu však heraldické náhrobníky rytířské rodiny Tucherů ze Šoberova; buřeňkolem kostela byla v nedávných letech vyřezána, před vstupní částí stojípěkné lípy.

Bělostnou alejí nejen pohledných bříz

Od kostela postupujeme po asfaltové cestě směrem do volné krajiny, lemované na západním obzoru souvislým lesnatým pásmem s dominujícídvojicí vrchů - Úšavským a Václavským (oba 675 m n. m.). Procházíme přitom pohlednou jednostrannou alejí bříz. Ty právě nyní raší a jen dotvrzují pěkný krajinářský zážitek z těchto míst. Mimochodem, rašící břízky jsou nejen jedním ze symbolů jara, ale strom je i uznávanou léčivkou. Užívanou částí jsou jeho listy, nejúčinnější jsou právě mladé, ještě lepkavé listy. Ty se suší ve stínu a poté užívají ve forměčajového nálevu. Působí zvýšené vylučování moči, aniž dráždí ledviny,užívání je vhodné při zánětlivých onemocněních močových cest, revmatismua dně. Známý je i účinek "březové šťávy" na naše vlasy. Na kmenech břízroste druh choroše,jehož biologická forma má podle některých autorůsilný účinek proti zhoubným nádorům v jejich raném růstu. A pak seřekne, taková obyčejná bříza, dobrá snad jen do krbu...

Od rozcestí k Úšavskému rybníku

U lesa se cesta dělí - směrem vpravo od obnoveného datovaného křížku dojdeme po pár minutách k oplocenému areálu lesní školky, vedle stojí bývalá hájovna. Pokud bychom pokračovali od hájovny po lesní cestě dálena sever, došli bychom přes oblouk kopce až k Maršovým Chodům. Tato trasa spojuje příjemné s užitečným především za plné houbařské sezony. Pod školkou můžeme využít k občerstvení či odpočinku pěkné nové odpočívadlo. Tabule předním vítá návštěvníky ve státním lese, kde hospodaří státní podnik Lesy České republiky. Upozorňuje, že svý mohleduplným chováním pomáháme i my vytvářet dobré přírodní prostředí. Názorně také vyznačuje, co se v lese nesmí. V levo od křížku vedeupravená lesní cesta do luční sníženiny při jižním úpatí Úšavského vrchu. V údolí plném mokřin a olšin je usazen nevelký Úšavský rybník. Jarní květena je tu zastoupena koberci žlutých květů blatouchů, orsejí akřivatců. V partiích krátkostébelných ostřicových luk vykvetou tu brzy iněkteré vzácnější rostliny, včetně planých orchidejí. Zdejší zátiší podlesem je jako stvořené pro nimrody, botaniky i další milovníky přírody včetně víkendových turistů. Tak pěknou vycházku v čase rašících bílých bříz a neúnavného volání hrdliček - máj je máj.