Toulky v Senětickém lese u Kladrub

Je to s podivem, ale v celé české veřejnosti, včetně té turistické, povídá se po půli května hlavně o dešti. Zatímco titul hokejového mistrasvěta máme už v kapse, a pod Tatrami se tudíž neblýskalo, těch párkapek požehnaného deště stále nepřichází, zkrátka začíná být nepříjemné apořádné sucho. Kdyby v Tachově jezdily tramvaje, pak by podobně jakopodle pana Čapka (a Prahy) také tady začínali lidé po znenáhlu páchnout uhřátou člověčinou. V dopravních prostředcích by se melancholicky zapařovala lidská tělesnost, lidé by tím pádem byli na sebe podrážděni a jaksi nedružní. Zatím se u nás sluneční úpal dusně podebíral, ve vzduchu včera i dnes kvasilo těžké napětí, mraky se převalovaly po obloze, ale blahodárná kapka deště neulevila zemi ani lidem. Mělo byz krátka zapršet, také na turistické chodníčky naší pohledné krajiny.

© Pavel Nový
 

Pomohou květnové pranostiky?

Trochu naděje na přiměřené květnové počasí snad vykřesáme zkvětnových pranostik. Praví se kupříkladu, že Urban (25. května) studený bývá pán. Ovšem závěr května svědčí o tom, že Urban je hlavně patronem vinařů. To ale není samozřejmé, neboť koncem máje se mohou ještě objevit po jasném dnu i chladné a dokonce mrazivé noci. Ale po svatém Urbanu -mráz neškodí džbánu. Také samotný Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění. Nu, za letošní vegetační sezony by dobré víno určitě uzrálo i pod stříbrskými městskými hradbami, kde ostatně vinice v minulých časech byly k vidění. My však raději pojďme vyplnit víkendový čas někamdo poloh stíněnějších, třeba do lesů na jih od obce Kladruby. Zdejší tiché kouty jsou pěknou ukázkou civilizací nepříliš narušeného přírodního prostředí. Ukrývají i nejedno malé tajemství.

Od Pozorky bývalou oborou

Jak píše Historicko-turistický průvodce Stříbrsko a Borsko, nezaměnitelnou krajinnou dominantou území jižně od Kladrub je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, který býval součástí osady Pozorka, dnes místní části obce Kladruby. Právě odtud vydáme se od hájovny po modré turistické značce na jihovýchod, do poměrně rozsáhlého komplexu Senětického lesa. Procházíme přitom lesy bývalé Kladrubské obory. V Zelence zabočíme na lesní křižovatce vpravo a po cestě od Žďáru pokračujeme kolem hájovny do lesa V jalovčí. Jalovce bývaly kdysi znakem tzv. pastevních lesů. U kraje lesa před Alfrédovem odbočíme zturistické značky vpravo a asi po kilometru chůze přijdeme k bývalé Senětické hájovně.

Zastavení u památného dubu

Někdejší osada Senětice ležela právě v okolí zdejší hájovny. Poprvéje zmiňována již v listinném falzu, hlásícím se k roku 1115. Zajímavější zprávy o místu pocházejí až z konce 15. století. Původně patřilavesnice ke zboží kladrubského kláštera, později patrně zanikla, zbyl zní zřejmě jen poplužní dvůr. Ten byl později klášterem vícekráte zastavován, jako zástavní držitel je připomínán v letech 1481-1491 JanHašek z Koniprus. Po bývalé vsi Senětice není už ani památky, zato zahájovnou uvidíme pěkný přírodní jev. Je jím památný dub letní se štíhlýmkmenem a nepříliš rozložitou korunou. Strom je pravým opakem soliterních, rozložitých dubů nad Pozorkou.

Květnové lesní noviny

Druhá polovina května hlásí se v lesích kolem Senětic řadou zajímavých rostlinných druhů. Při lesních cestách vyráží statná kapraď hasivka orličí, kvete řada rostlin z čeledi pryskyřníkovitých. Na travnaté vlhčině lesa zvaného V jalovčí zahlédli jsme i nenápadný, alepohledný všivec lesní. Staré floristické zprávy udávají z vlhkých lesů na jih od Kladrub i sedmikvítek evropský, tyto nálezy nebyly ale vposledních desetiletích potvrzeny. Při lesních cestách vykvétají rozrazily, hruštice jednostranná a vlčí bob mnoholistý. Lesní podrost, koruny smrků i dubů jsou plné rozmanitého života. Zdá se, že léto roku 2000 je i v lesích u Kladrub takřka na dosah.

z archivu, autor: Pavel Nový