Za jarní květenou po Tachovsku

Takže žertíky prvního aprílového dne včetně ostrého ranního mrazíku ominulé sobotě již máme za sebou. Do Velikonoc si naopak ještě musíme počkat, letos spadají téměř na samotný konec pohyblivého velikonočního intervalu. Ovšem průměrné datum Bílé soboty je 7. duben, 8. dubna pak bývá Hod velikonoční. Neděle velikonoční je základem pro výpočet ostatních, návazných pohyblivých svátků. Obecně může tato sváteční neděle připadnout na den v intervalu od 22. března do 25. dubna.

© Pavel Nový
 

Duben je ve znamení probouzení přírody

Všeobecné probouzení přírody je znakem dubna. Děje se jak na příměstských zahrádkách, tak i ve volné přírodě. Zatímco náruživízahrádkáři nyní obíhají se sazeničkami v rukou rabátka svých zahrádek,my se vydáme do již jarně laděných koutů našeho okresu. Při našichvycházkách po turistických, naučných i historických stezkách budeme nynívítáni v lesích, při vodě i ve stráních květinami rozmanitého tvaru i barev, které však mají jedno společné - kvetou v jarním aspektu, kdyjsou vítanou pastvou nejen pro neúnavné včely, ale i pro oči milovníků přírody. Paleta jejich barev proráží fádním kobercem stařiny a předjaří. Připomeňme si proto alespoň některá z nejzajímavějších zátiší jarní květeny v našem okrese, i jarní květy, které v nich můžeme nyní zastihnout.

Výslunné svahy a vrchy

Pravdou je, že do míst s tváří nastavenou sílícímu slunci přichází jaro o poznání dříve. Expoziční rozdíly jsou patrné zejména na úbočích našich vrchů. Když kupříkladu na severním úbočí Přimdy ještě leží v leseposlední zbytky sněhu, na jižním svahu se již na skalách a holinách hlásí o světlo boží první květy. Kromě rozdílů v sluneční expozici hrajíroli i rozdíly výškové, kupř. mezi Českým lesem na západě a Stříbrskemve východní části stávajícího okresu, dále poměry geologické ad.

Kdo se nyní vydá na malou jarní botanickou vycházku zejména načedičové vrchy ve východní polovině Tachovska, nebude litovat. Zvláště bohatá je jarní květnice na vrchu Krasíkov (Švamberk), kde lze obdivovat kvetoucí jaterník podléšku, plicník lékařský, sasanku hajní ipryskyřníkovitou, v okolí bývalého podhradí i souvislé porosty kvetoucídymnivky duté. Podobný obraz poskytuje i temeno Milkovského čihadla čiokolí hradu Volfštejna na Vlčí hoře. Doporučit lze i naučný okruh na Hradišťském vrchu u Konstantinových Lázní, zejména doubravu při horním obvodu vrchu nad Okrouhlým Hradištěm.

Kaňony říček a potoků

Hluboce zaříznutá, až kaňonovitá údolí vodních toků jsou charakteristická zvláště pro severovýchodní část Tachovska, dolní části přítoků řeky Mže i tuto řeku samotnou. Těmito údolími pronikly do našich klimaticky drsnějších oblastí některé teplomilnější a hájové rostliny zteplejší Plzeňské kotliny. Zvláště bohatý jarní aspekt má bylinné patro zbytků dubových hájů při Mži v okolí Stříbra, z nichž nejzachovalejší část je chráněna jako přírodní rezervace Petrské údolí. Také zakrslétolitové doubravy u Milíkova či v Josefově Huti hostí mimořádnězajímavou květenu s některými velmi vzácnými a chráněnými druhy rostlin.

V údolních nivách při březích potoků spatříme často souvislý pokryvjarních bylin. Z nich nejhojnější je orsej jarní, za zmínku stojí ipižmovka mošusová, sasanky, mokrýš střídavolistý, dymnivka dutá,křivanec žlutý, devětsil lékařský, prvosenka vyšší ad. Při Úterskémpotoce pod Šipínem zahlédneme, kromě jmenovaných, i probouzející se trsypérovníku pštrosího.

Jarní skvosty v parcích

Také naše parky, jak příměstské, tak i ty v okolí kulturně historických památek, pyšní se některými jarními skvosty. V keřových pásech zámeckého parku ve Velkých Dvorcích byla nalezena kvetoucí bledule jarní, v parku u letního kina v Tachově svérázný podbílek šupinatý, některé naše parky a zahrady se pyšní zlatožlutě kvetoucím dřínem. Mimořádnou podívanou poskytuje na jaře východní část zámecké terasy ve Svojšíně. Kvetou tu totiž snad největší keře šácholanů naTachovsku. Překrásné velké květy magnólií dávají alespoň na chvíli zapomenout na zatím nevábný stav zdejší stavebně historické památky.

z archivu, autor: Pavel Nový