Komu se nelení, tomu se líbí chataření

V poslední dekádě června dosahuje slunce o slunovratu nejvyšší výšky naobloze během roku. Proto pranostiky radí, abychom na svatou Agripinu (23. 6.) odpočívali jenom ve stínu. Ovšem zdaleka nejvíce lidových rčení se týká dne následujícího, sv. Jana. Hezká je kupříkladu moravská průpovídka, že na svatého Jana otvírá se létu brána. Když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí, bude počasí pěkné a můžeme do přírody natanec jíti; není-li ji však do svatého Jana viděti, budeme v chladnu adešti doma seděti.

© Pavel Nový
 

Bohužel, většina svatojánských rčení se týká deště. Jak zdůrazňují iučené knihy, lidová meteorologie přímo mluví o "svatojánských deštích". Svatojánské vody jsou podle starých kronik viny vydatnými srážkami až do konce povodněmi. Kritický se jeví déšť tohoto dne pro úrodu ořechů. Ostatně záporný vliv svatojánského deště na úrodu potvrzují i anglické pranostiky: Prší-li o svatojánském večeru, zkazí se lískové oříšky; Svatojánský déšť kazí seno i obilí. Takže buďme při víkendové vycházce připraveni i na její mokrou variantu. Nu, snad někdo pozve na kost promoklého turistu přes práh chaty, nejlépe k sálajícímu krbu. Dnes sitotiž chceme všimnout jednoho z fenoménů relaxačních aktivit v přírodě, jakým je bezesporu i v krajině kolem Mže a jejích přítoků chataření.

Od údolní osady k osadě

Ať procházíme podél Mže, Úterského potoka, Úhlavky či při Hamerskémpotoce, všude brzy vplyneme do některé z údolních chatařských osad. Těžko už říci, která chata či osada patřila v našem regionu mezi první.Třeba podél Kosího potoka to určitě byla chata u pověstné Čertovky pod Křínovem a ovšem i zálesácká osada Kosí potok, při jeho ústí do Mže. Dnes již chaty oživují nejedno říční či potoční zákoutí a rozmnožily sejako houby po dešti i v přilehlých osadách a vsích. Názory na chatařskou zástavbu ve volné krajině mohou být různé, od příznivých až poodsuzující, jisté je však jedno. Svým majitelům přinesly chaty přehršle víkendových aktivit, od pracovních až po relaxační, pobyty uprostředpřírody umožňují potřebné uvolnění, obohacují tak náš život, mnohdy i jídelníček. S chatařením je totiž spjata pěší turistika, rybolov a myslivost, sběr lesních plodů, o příjemných chvílích v partě u ohně avůni špekáčků ani nemluvě.

Svatojánské chvalořečení chatařů

Právě kolem svatého Jana mají chataři nejdelší dny, mohou tedy nasvých rekreačních příbytcích nejvíce udělat. Pravdou je, že kolikchatařů (a chalupářů), tolik je i stylů chatových příbytků; smysl provkus a pořádek pozná se již zdálky. Jsou chaty natolik vhodně zasazené do prostředí a upravené, že jsou pěkným doplňkem daného přírodního koutu. Jsou také chaty okázalé, pyšnící se nad jiné. U potoka pod Dolním Kramolínem zahlédli jsme zase chatu natolik obklopenou různým stavebním materiálem, že se v něm ztrácí jak chata, tak i celá parcela. Povětšinou však chataři a chalupáři své okolí povznesli, mnohde se jim podařilo zachránit objekty téměř zchátralé. Nebýt jich, bylo by proluk vzástavbě v našich vsích a osadách podstatně více, mnohá místa by asizanikla zcela.

Co jsme u chat viděli

U chat i chalup zahlédneme mnohé, co by jinak bylo udoláno zubem času, nepřízni doby i osudem míst člověkem opuštěných. Sem patří drobnécírkevní památky, jako kříže, kapličky a kamenické práce. U Zámeckého mlýna pod Třebelí můžeme si prohlédnout pěkné mlýnské kameny, u chatpod Josefovou Hutí zase novodobé dřevěné plastiky, nichž jedna střežíplácek před zdejším bufetem Za řekou. Velké a pěkné totemy zdobí údolí Mže u Ošelína, letní tábor na bývalé Stoupě u Zlatého potoka ad. místa. Nápadité samorosty jsme zahlédli u rekreačního domku při trati pod Ústím, v Karolíně dolině aj. Při okrášlovacích snahách přijdou vhodstaré trakaře, kola od žebřiňáků, vozíky, umyvadla, korýtky a chomoutyze chlévů, brány, čerti na brambory i další artefakty ze stodol, stájí apůd. Takže neopomeňme při víkendových vycházkách zavítat někam dochatové osady. Uvidíme tu chataře pilné přes den jako včeličky, večer zase relaxující u ohně a písničky. Při troše štěstí zasvítí v i pověstnísvátojánští broučci – o svatém Janu Křtiteli jsou noci tak světlé a krátké, že prý se na prahu prosedí.

z archivu, autor: Pavel Nový