Červnové rozhlédnutí kolem Vysočan

Ještě jsme se v tomto roce ani pořádně nerozchodili a už nás vítáčerven, šestý měsíc roku. Jeho název je vysvětlován různě, od červenáníjahod a ovoce, přes červy škodící teď stromům, až po červenící se růžišípkovou, která v této době nejbujněji kvete. Podle dlouhodobýchhodnocení se zdá, že po červnu teplejším než obvykle bude následovat nadměrně teplý červenec, případně i srpen. A je-li červen studený, sedlák krčí rameny. Často-li se hrom v červnu ozývá, kalné léto potompřicházívá. Konečně pak je známo, že jaká parna se v červnu dostaví, takse i prosincové mraky po¬staví. Ještě o svatém Fortunátu (1. 6.) mákapka deště cenu dukátu. O týden později přijde však již časmedardovského počasí a o nějakou tu kapku shůry určitě nebude nouze.

© Pavel Nový
 

Ves na silnici E 50

Nedaleko Boru, asi 2 km směrem na jihozápad od města, leží na silnicido Přimdy ves Vysočany. Svým položením v mírném svahu i současným vzhledem nevzbuzuje nevelká aglomerace vesnických domků pozornost, většinou se tudy pouze projíždí po silnici. Přesto má obec poměrnězajímavou historii. V písemných pramenech je prvně zmiňována již k roku1397. Tehdy Vysočany náležely k blízkému Muckovu. Na muckovské tvrzi vtěch časech sídlila jedna ze zchudlých větví pánů ze Švamberka. Jak dále shrnuje historicko-turistický průvodce Stříbrskem a Borskem, koncem 15. století přešel muckovský statek na Švamberky borské, kteří jej na celéobdobí feudalismu připojili k Boru. Pro srovnání s minulostí ještězmínka o rozsahu Vysočan v roce 1654 - tehdy stálo ve vsi osm selských dvorů a jedenáct chalup. Kromě toho užívala dva místní zpustlé selské dvory vrchnost. V roce 1938 měla ves necelé tři desítky domů.

Na vysočanské návsí

Stavení jsou ve Vysočanech u Boru soustředěna především kolem kruhové návsi, výraznější dominantu tu nevidíme. Ve statistikách z počátku 90. let už minulého století je zde evidováno necelých čtyřicet domů a na půldruhé stovky obyvatel. Některé z domů se dočkaly v minulém desetiletí výraznějších oprav, ve vsi je zřejmě zastoupen i chalupářský živel. V areálu domu ve středu návsi zaujme malá vodní plocha, zřejmě protipožární nádrž. Uspořádání selských dvorů dává tušit někdejší výrazně zemědělský charakter obce. To potvrzuje i úpravné průčelí dom učp. 1 s branou. Kamenné památky, obvyklé v okolních částech podhůří Českého lesa, ves Vysočany postrádá. U čísla popisného 28 stával všakdříve starý smírčí kříž.

Zajímavosti z okolí

Ke katastru Vysočan přináleží nedaleký Muckov, východně od něho býval dnes již zaniklý Boreček. Tato víska získala jméno po mlýnu, který podní stával a je uváděna podle ověřených zpráv od roku 1713. Kolem Borečku vede zeleně značená turistická stezka, vycházející od rekreačního rybníka Sycherák a směřující přes Stráž a Souměř do Boru a potom ke Svojšínu. Na místě zaniklé vsi Boreček ovšem dnes spatříme pouze zbytky zdi jednoho z domů, při okraji pole u cesty stojí kříž z roku 1859, opravený v roce 1992. Jižně od Vysočan, právě mezi Borečkem a Borem,leží několik rybničních nádrží různé rozlohy, z nich je největší Tažný rybník. Západně od Vysočan pod vyvýšeninou Na homoli (521 m n. m.) vidíme budovy někdejších rozlehlých kasáren - dnes je zdejší průmyslový areál užíván k civilním účelům, je k němu veden i dálniční přivaděč pro kamionovou dopravu. Zde jsou poskytovány mj. i hotelové a restaurační služby. Ves Vysočany se svým okolím tak rázně vykročila od minulosti dávné i nedávné do víru současného života.

z archivu, autor: Pavel Nový