Průmysl

Po velké povodni v Tachově v roce 1871 bylo do Tachova z Vídně vysláno několik soustružníků perleti, aby oživili městský průmysl. Kolem roku 1906 perleť zpracovávalo nejméně 2000 lidí z Tachovska. Perleťový odpad lze dodnes nalézt mezi zříceninami budov v pohraničních zaniklých obcích. K nejvýznamnějším podnikům patřila firma Jindřicha Adlera. Největšího rozmachu dosáhl perleťářský průmysl na Tachovsku v letech 1908 až 1910. Tento průmysl v okolí Tachova zanikl během 1. světové války.

 

V roce 1790 vznikly v Tachově první dílny na soustružení dřevěných knoflíků. Dřevěné vložky dostřapců a k šavlím, které byly v Tachově vyráběny, používaly tehdy armády téměř všech evropských zemí. V Tachově byly také vyráběny dřevěné korálky a korály a postupně se sortiment dřevěných výrobků rozšiřoval co do pestrosti a rozsahu. V roce 1929 v Tachově působilo 12 firem na zpracování dřeva a perleti, z nichž značnou část vlastnili Židé. V roce 1933 Německou zavřelo výrobkům ze Sudet své hranice a většina firem téměř zanikla.

z archivu, autor: Pavel Nový