Nejstarší historie města

Město Tachov patřilo svojí rozlohou mezi nejmenší česká královská města. Přesto jeho místo v dějinách jihozápadních Čech bylo významné a vmnoha případech výjimečné.

 

Nejstarší osídlení prostoru města bylo již v období mezolitu - střední době kamenné (asi 8000 až 6000 let př.n.l.).

Nejstarší historické zprávy o místě zvaném Tachov pocházejí zpočátku 12. století. Místo bylo vybudováno při brodu na důležité obchodní stezce a zároveň chránilo vstupdo Českého království.

První historická zmínkao Tachově seobjevuje v roce 1115 v tzv.kladrubském zakládacím falzu, padělanélistině, která je mladším přepisem staršího děje.V listiněkníže Vladislav I. stvrzuje majetky kladrubskému klášteru, mezinež náleželo také jedno popluží od Tachova.

Další zprávy o Tachovu pocházejíz kroniky tzv. kanovníka vyšehradského. Dle zápisu, vztahujícího sek roku 1126, nechal kníže Soběslav přebudovat opevnění některých důležitých míst v českém pohraničí, jmenovitě Přimdy, Zhořelcea Tachova. Dle zápisu, vztahujícího se k roku 1131, kníže Soběslav vystavěl na úpatí vsi zvané Tachov hrad, jemuž dal jméno podle vsi při něm ležící. V položení původní osady se historici vzácně shodují. Střed vsi tvořil tzv. Gänsbühl (Husí pahorek). Toto místo bylo po roce 1945 zcela zlikvidováno a dnes se zde nachází parkoviště a křižovatka ulic Husitské a Zámecké.

Český historik Dobroslav Líbal předpokládá, že střed osady tvořilo tržiště na Gänsbühlu prodloužené původněještě o dnešní Husitskou ulici. Stará obchodní stezka procházela tržištěm a poté se stočila kolem knížecího hradu k brodu, který se nacházel ve vyústění dnešní Rokycanovy ulice. Opevnění Soběslavova hradu tvořil mohutný kruhový násep, který byl vyztužen vnitřní dřevěnou konstrukcí. Zasvatyni osady je považován kostelík sv. Václava, kde zřejmě stála svatyně, jejíže xistenci však nepotvrzují dosud žádné historické prameny neboarcheologické nálezy.

z archivu, autor: Pavel Nový