Loučení s vlaštovkami u Mchova

Září je časem, v němž každý někam musí. S počátkem devátého ročního měsíce vracejí se děti do škol, s jeho polovinou se vlaštovky chystají kodletu a v závěru září svatý Václav tady - uklízí jablka i hady. Ovšem letos bude jisto jistě vše v určitém předstihu, takže ani pranostiky nemusejí připadat právě důvěryhodně. Již tradičně je však v září očekáváno poměrně stabilní a pěkné počasí. To vyhovuje nejen turistické veřejnosti, ale i vlaštovkám - "Na den P. Marie narození (8.9.) vlaštovek shromáždění". Jiná rčení uvádějí na tento den už jejich rozloučení, dokonce i odlet: "O Marie narození vlaštovek tu více není".Buď jak buď, nejen v řadách vlaštovek, ale i u dalších druhů tažnýchptáků panuje již cestovní neklid. Určitě si této skutečnosti povšimneme i při našich toulkách přírodou, zejména v okolí rybníků aj. vodní chnádrží.

Pavel Nový
 

Krajinou Tachovské brázdy

Tentokrát se vydáme do rovinaté kulturní krajiny Tachovské brázdy na jihovýchod od Starého Sedliště. Polní plochy střídají se tu s loukami podél drobných vodotečí, krajinu zdobí lesíky i modrá oka rybníků. Na polích je už povětšinou sklizeno a tak nic neruší snad již trochu podzimní vzhled i poklid těchto míst. Po ránu je vzduch dost chladný, ale když se z mlhy vyklube slunce, ještě dokáže přihřát vlídně do zad. Náš víkendový výšlap začíná příjemnou vyjížďkou motorovým vláčkem natrase Tachov - Bor.

V mokré společnosti rybníků

Z vrnícího vláčku vystupujeme na železniční zastávce Staré Sedliště. Již při pohledu do jejího okolí je zřejmé, že se nacházíme poblíže jednéze skupin velkých rybníků ve sníženině Tachovské brázdy. Na východ od St. Sedliště zahlédneme hladinu Mělkého rybníka. Tento rybník o rozlozetéměř 28 ha je ornitologicky významnou lokalitou a byl v roce 1984 vyhlášen přírodní rezervací. Po silnici směrem na Doly postupujeme podéljižního cípu rybníka, kde se kolem hájku rovněž usídlil nezdolný bolševník velkolepý. Pod Mělkým rybníkem pokračuje zdejší rybničníkaskáda rybníky ještě většími, i když poněkud ukrytými okolními lesy -Novým rybníkem a rybníkem Modrým.

Od Ženského rybníka k dálnici

My však jdeme stále po silnici a za starými topoly odbočíme u lesa naopačnou stranu, směrem k jihu. Rovněž zde se rozkládá několik rybníků, znichž nejnápadnější je rybník Ženský. V jeho okolí jsou vcelku zajímavéostřicové louky a menší mokřady, za nich ještě tu a tam vidíme modrékvěty čertkusu lučního a snad i fialově nachové květy jedovatého ocúnu. Kolem pastevního areálu a rybníčků u kóty 489,5 vycházíme z lesíků apřed námi se tyčí mohutný val. Nejde však o historickou památku, ale odálniční těleso, protínající zdejší krajinu ve směru Mlýnec-NováHospoda.

Kroky míří do vísky Mchov

Pod silničním náspem stačíme své kroky k majestátu Přimdy, která dominuje svým vrcholem obzoru směrem na jihozápad. Po půl kilometruchůze ocitáme se v malé vísce pod dálnicí, zvané Mchov. V našich vycházkách jsme již Mchov jednou přiblížili, proto pouze několik málo údajů pro připomenutí. Vesnička je historickými prameny zmiňována teprveroku 1456, tehdy patřila borským Švamberkům. O 150 let později byla odborského statku odkoupena a stala se součástí statku Staré Sedliště. Zástavba Mchova je ulicového typu, některé z opravených čelních fasád působí vcelku stylovým dojmem. Smůlu měla místní kaple, která tu stálaod roku 1930 a po roce 1945 byla zbořena.

Památky rázovitého kameníka

Z kamenných památek stojí pozornost pěkně obnovená socha sv. Jana Nepomuckého před spodním rybníčkem, uváděno je také torzo kříže, obojíod G. Bohma. Před poslední válkou čítal Mchov přes 40 domů a 200obyvatel, dnes je jeho osídlení podstatně skromnější. Poklid místa dotvářejí dva úpravné vesnické rybníčky. Po místních komunikacích můžeme se ze Mchova vydat na západ k Labuti nebo zpět k výchozímu bodu ve Starém Sedlišti. Podél silnic bude se s námi loučit oranžová záplavajeřabin, také rudnoucí plody na šípkových keřích, zvěstuji neodvratný závěr letošního léta. A všude nad poli i rybníky hejna, hejna neklidných vlaštovek.

z archivu, autor: Pavel Nový