Obchodní podmínky

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou. Otázky, které nejsou upraveny, se posuzují dle ustanovení § 409-475 obchodního zákoníku v platném znění.

Objednání

Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím písemné objednávky kupujícího prodávajícím. Písemnou objednávkou se rozumí i elektronická písemná objednávka, která je doručena prostřednictvím elektronické pošty. Všechny uvedené cenové údaje jsou závazné v době potvrzení odeslané objednávky. Uvedené ceny zboží jsou platné pouze při objednání přes tento elektronický obchod.

Dodací podmínky

  • Osobní odběr v místě prodávajícího

Kupující se zavazuje uhradit příslušné dopravní a manipulační náklady.

Ceny za dopravné a balné

Ceny za dopravné a balné jsou nedílnou součástí objednávky.

Uvedené ceny jsou platné pouze pro Českou republiku, ostatní země budou řešeny individuálně.

Při převzetí je kupující povinen zkontrolovat počet a neporušenost balíků. V případě jejich poškození odmítnout převzetí dodávky a neprodleně oznámit vše na e-mail prodávajícího. S dopravcem je nutné sepsat zápis o škodě dodávky.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu dle zákona na ochranu osobních údajů neposkytne žádné osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Data kupujícího budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.