Inzerce

Sons ČR z.s.

  • Základní poradenství pro nevidomé,slabozraké a seniory
  • Víkendové pobyty s kulturním programem
  • Rekondiční pobyty - prostorová orientace samostatného pohybu (chůze s dlouhou bílou holí), sebeobsluha
  • Rehabilitační pobyty - termální koupaliště Podhájská
  • Besedy: život zrakově postiženého
 

Adresa

Adriana Vrbatová

IČ: 653 994 47
Stadtrodská 1516, 347 01 Tachov
Tel: 374 721 921,  739 726 247
Email: vrbatova@sons.cz
Web: www.sons.cz/tachov

Provozní doba:

Po a Út :   9.00 - 16.30

Pá : po telefonické domluvě

 

Jsme Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále SONS, z. s.) - spolek s celostátní působností, který vznikl 16.6.1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme na 10 000 členů.

GPS souřadnice

Loc: 49°47'54.219"N, 12°38'10.532"E