Inzerce

KOTEC, o.p.s.

  • Terénní program na Tachovsku a Stříbrsku

  • K-Centrum v Tachově

  • Nízkoprahové denní centrum NDC v Tachově

  • RELAX - Klub pro děti a mládež

  • Centrum podpory rodiny Tachov

 

Adresa

IČO: 26648415
Nádražní nám. 299/8, 353 01  Mariánské Lázně
Tel: 608656538
Email: vs.tp.tachov@kotec.cz
Web: www.kotec.cz
Facebook: KotecCZ

Provozní doba

Po - Pá : 9.00 - 17.00

 

Terénní program

Služby poskytované lidem, kteří se dostali do náročné životní situace, také zvlášť uživatelům návykových látek a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství, týkající se finanční situace, bydlení, zaměstnání, apod., asistenci, zprostředkování dalších služeb, snižování zdravotních rizik u uživatelů návykových látek.

Kontaktní centrum

Služby pro uživatele návykových látek a jejich blízké, poradenství, podpora v abstinenci, krizová intervence, zajištění léčby, snižování zdravotních rizik, bezplatné a anonymní testování na HIV, žloutenky typu B, C a syfilis.

Nízkoprahové denní centrum

Služby pro osoby, které ztratili přístřeší, domov, rodinné nebo jiného zázemí. Přebývají v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život a zároveň jsou v hmotné nouzi, vrátili se z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, byli propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče. Sociální poradenství, asistence, možnost osobní hygieny, stravy.

Centrum podpory rodiny

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci: problematické vztahy v rodině, nevhodný výchovný styl rodičů, potíže s chováním dětí, nepříznivá finanční situace rodiny, nevhodné podmínky bydlení, rizikové chování (násilí, užívání návykových látek...), traumatická událost, návrat dítěte z náhradní rodinné péče. Poradenství, asistence, podpora v krizi.

Klub Relax

Služba poskytovaná za účelem zmírnění ohrožení u dětí a mládeže související s předčasným ukončením školní docházky, narušenými vztahy, nezaměstnaností, socio-kulturními rozdíly, raným rodičovstvím, pohlavními nemocemi nebo závislostí. Prostřednictvím zázemí a podpory Klubu umožňuje seberealizaci a osvojení norem společnosti, hodnot a mezilidských vztahů mezi klientem a jeho okolím, umožňuje zvládání náročných situací spojených s dospíváním (škola, práce, vztahy, konflikty, apod.), rozšiřuje nabídku možností, kam se obrátit v případě potřeby (lékaři, úřady, poradny, kroužky...), umožňuje rozvoj vlastních schopností, dovedností a vědomostí ke zvládání dospívání.

GPS souřadnice

Loc: 49°57'28.364"N, 12°41'37.578"E