Inzerce

TACHOV.cz / Infoservis / MUZEJNÍ AKADEMIE – Věda v muzeu

MUZEJNÍ AKADEMIE – Věda v muzeu

Vzdělávací cyklus pro účastníky od 12 do 100let
Termín: úterý 24. květen od 17:00 hodin
úterý 20. září do 17:30 hodin
Typ události: Přednáška
Vstupné: 0 Kč
Kde: Muzeum Českého lesa
Třída Míru 447, Tachov 34701

Je možno se registrovat ke studiu a po absolvování nejméně 70% programu získat pamětní list a další ceny. Vítáni jsou však
i neregistrovaní zájemci o jednotlivé přednášky.

24. 5. v 17,30h

Téma: Křížové cesty v plzeňské diecézi včetně Tachovska (teologie)

Lektor: Mgr. Luděk Krčmář, vedoucí oddělení novějších dějin, Západočeské muzeum v Plzni

7. 6. v 17,30h

Téma: Radnice měst a městeček okresu Tachov (historie staveb, architektura)

Lektor: PhDr. Markéta Novotná, archivářka SOkA Tachov

21. 6. v 17,30h

Téma: Jak je to se stříbrem ve Stříbře? (Geologie a mineralogie)

Lektor: RNDr. Zbyněk Navrátil, ředitel Městského muzea ve Stříbře.

28. 6. V 17,30h

Téma: Od hradu k zámku aneb Od Švamberské labutě po Löwensteinského lva Komentovaná prohlídka výstavy

Lektor: Mgr. Jiří Chlevišťan, vedoucí oddělení výzkumu a archeolog Muzea Č. lesa

6. 9. v 17,30h 

Téma: Rekonstrukce podob aneb Jak lze pohlédnout do tváře našich předků (antropologie)

Lektor: PaedDr. Helena Východská, Západočeská univerzita v Plzni

20. 9. v 17,30h 

Téma: Příběhy holocaustu (etika a heuristika)

Lektor: PhDr. Mgr. Jiří Nenutil