Inzerce

Advokátní kancelář Mgr. Adam Zítek

  • Právní služby v rámci velké většiny právních oborů, především pak v rámci práva občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného a správního.
  • Sepisování přípisů, vyjádření a žalob k soudům a dalším orgánům státní správy.
  • Vyhotovování smluv, kontrolou smluv, revizí a připomínkování smluv.
 

Adresa

Mgr. Adam Zítek

IČO: 024 09 551
Náměstí Republiky 60, Tachov 347 01
Tel: 777 160 291
Email: zitek@akzitek.cz
Web: www.akzitek.cz

GPS souřadnice

Loc: 49°47'45.193"N, 12°37'58.790"E