Inzerce

https://www.AutoDoc.cz

Inzerce

Dr. Popov: Přítel vašeho zdraví
TACHOV.cz/ Infoservis/ Novela zákoníku práce s DPH

Novela zákoníku práce s DPH

Termín: čtvrtek 20. duben od 08:00 hodin
čtvrtek 20. duben do 15:00 hodin
Typ události:
Vstupné:1814.00 Kč
cena včetně DPH
Kde:REVIS
Školní 1094, Tachov 34701

Akreditované školení určené pro ostatní zájemce.

LEKTOR: Bc. Ilona Bartovská - poradce a lektor v oblasti lidských zdrojů

PŘIHLÁŠKY: do 13.4.2017

OBSAH:

Úvod - důvody a cíle novely zákona
Zásadní změny v novele zákoníku práce v oblastech:
- Vedoucí zaměstnanci
- Definiční úpravy ve vztahu k pracovní době a jejím rozvržení
- Změny pracovního poměru
- Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad
- Přechod práv a povinností
- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
- Odměňování zaměstnanců mzdou a platem
- Příplatek za dobu pracovní pohotovosti
- Dovolená zaměstnanců
- Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě
- Potvrzení o průběhu zaměstnání
- Práce z domova
- Skončení pracovního poměru
Ostatní změny
- Doručování písemností zaměstnanci
- Pracovní spory
- Šikana, stres a diskriminace n pracovišti
- Vztah odborů a managementu
- Nová úprava ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele
Diskuze, dotazy