Inzerce

Dr. Popov: Přítel vašeho zdraví

IGRO s.r.o.

 
  • Nakládání s odpady
  • Sběr, svoz, likvidace popř. další zpracování odpadů a druhotných surovin
  • Pronájem a svoz sběrových nádob a kontejnerů (od 120l do 40 m3, lisovací kontejnery, stacion. lisy s výměnnými kontejnery ...)
  • Úprava separovaných složek odpadů (třídění, lisování a meziskladování) a jejich předání dalším zpracovatelům
  • Strojové čištění areálů a komunikací zametacím vozidlem
  • Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a vedení evidence odpadů pro zákazníky
  • Ve spolupráci se sesterskou společností EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany je zajišťován i svoz a likvidace nebezpečných odpadů
  • Svoz separovaného odpadu (papír, plasty, sklo)
  • Svoz směsného komunálního odpadu 
  • Zajištění svozu objemného a nebezpečného odpadu ve spolupráci s partnerskými firmami

Adresa

IGRO s.r.o - Soňa Soustružníková

IČ: 643 59 387
Husitská 49, 347 01 Tachov
Telefon: +420 374 723 342, +420 374 720 070
Email: igro@igro.cz
Web: www.igro.cz

Provozní doba

Po-Pá 7.00 - 15.30

 

 

 

 

 

GPS souřadnice

Loc: 49°47'46.821"N, 12°37'57.572"E