Inzerce

https://www.AutoDoc.cz

Inzerce

K nám do práce
TACHOV.cz/ Infoservis/ Chránění živočichové Tachovska a CHKO Český les a problémy jejich ochrany

Chránění živočichové Tachovska a CHKO Český les a problémy jejich ochrany

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Termín: středa 7. březen od 08:00 hodin
středa 7. březen do 12:30 hodin
Typ události:Seminář
Vstupné:749.00 Kč
(včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
Kde:REVIS
Školní 1094, Tachov 34701

Účastníci získají, případně si zopakují a doplní znalosti o ochranářsky významných živočiších v uvedené oblasti. Seznámí se s problémy jejich ohrožení civilizačním procesem a s možnostmi jejich záchrany. Výsledně by si měli účastníci utvořit svůj vlastní specifický názor na význam ochrany přírody a na to, do jaké míry je vhodné požadavky ochrany přírody respektovat při střetech s našimi hmotnými nároky. Nejde o to imputovat účastníkům nějaké obecné názory, ale dát jim dost znalostí, aby si názor kvalifikovaně utvořili sami.

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ, SOU

LEKTOR: RNDr. Pavel ŘEPA

zoolog Muzea Českého lesa v Tachově

PŘIHLÁŠKY: do 28. 2. 2018

OBSAH:

Chráněné druhy ptáků
Chráněné druhy ostatních obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, savci)
Speciální druhová ochrana – záchranné programy
Základní strategie ochrany přírody, význam druhové ochrany a ochranných opatření obecné ochrany krajiny
Doporučené lokality k sledování chráněných druhů