Inzerce

https://www.AutoDoc.cz

Inzerce

Dr. Popov: Přítel vašeho zdraví
TACHOV.cz/ Infoservis/ Husitství a ozbrojené střety na Tachovsku

Husitství a ozbrojené střety na Tachovsku

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Termín: pondělí 20. listopad od 08:00 hodin
pondělí 20. listopad do 11:30 hodin
Typ události:Seminář
Vstupné:649.00 Kč
(včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
Kde:REVIS
Školní 1094, Tachov 34701

Účastníci semináře získají objektivní přehled k období husitství v tachovském regionu. V minulosti byl z tohoto období silně akcentován jen rok 1427 a bitva u Tachova, a to ještě se značným ideologickým zabarvením. Mnohé významné duchovní i vojenské osobnosti byly více méně opomíjeny. Obraz dopadu této historické etapy na vývoj regionu nebyl vůbec podán. Vzdělávací program si klade za cíl tyto nedostatky odstranit a podat účastníkům komplexní pohled na danou etapu historie regionu tak, aby ho mohli využít ve školní výuce.

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ a SOU

LEKTOR: PhDr. Jana HUTNÍKOVÁ

ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově

PŘIHLÁŠKY: do 13. 11. 2017

OBSAH:

Situace na Tachovsku v době před vypuknutím husitských bouří
Jakoubek ze Stříbra
Střety Husitů s katolickou stranou na územní dnešního okresu Tachov
Ohlasy husitských válek ve společenském povědomí i životě až do současnosti