Inzerce

https://www.AutoDoc.cz

Inzerce

Dr. Popov: Přítel vašeho zdraví
TACHOV.cz/ Infoservis/ Zapomenutá místa v pohraničí

Zapomenutá místa v pohraničí

50 let vývoje krajiny očima archeologie
Termín: neděle 1. říjen od 15:00 hodin
úterý 31. říjen do 15:00 hodin
Typ události:Výstava
Vstupné:0.00 Kč
Kde:Muzeum Českého lesa
Třída Míru 447, Tachov 34701

Pohraničí České republiky, tedy i okres Tachov, bylo svědkem většiny dějinných změn druhé poloviny minulého století. Stopy po těchto událostech jsou stále v krajině patrné, i když nyní rychle mizí. Výstava představí výzkum pohraničí moderními archeologickými metodami. Byla tak zmapována rozsáhlá oblast pohraničí na Tachovsku se zaměřením na zaniklé obce a výrobní areály (mlýny, hamry, leštírny atd.), relikty „železné opony" i jejích součástí a jejich vlivu na krajinu.
Výstavu doplní exponáty v podobě archeologických nálezů.

Vernisáž se koná 1. října od 15.00 hod.